León – Barcelona, 15 de juliol de 2021 |

La visió estratègica de l’empresa situa a Madrid en el punt de mira com a perfecte candidat de ROR OL al nostre país. Amb delegacions a Lleó, lloc de naixement de l’empresa familiar juntament amb Barcelona i Saragossa; Madrid, situat a l’epicentre de la península, permetrà una connexió entre les bases logístiques de la corporació.

Seguint aquesta visió estratègica i gràcies a la sincronia entre departaments de la companyia, s’ha establert una base de transport a Madrid, que permetrà a ROR OL augmentar la seva presència a la capital del país i permetent operacions de transport des d’aquesta delegació, compartint sinergies amb les altres i amb els circuits establerts per als clients.

ROR Operador Logístico va tancar el primer semestre del l’any amb la inauguració d’una nova nau per a les seves activitats logístiques a Sant Esteve Sesrovires, Barcelona. El nou magatzem logístic de 1800 m2, a 4 km del headquarter operatiu de Barcelona, ​​es convertirà en un nou node que donarà suport a les operacions dels magatzems de Collbató i d’Abrera (seu central d’operacions), que en col·laboració amb ROR P&H, consoliden la divisió logística de l’empresa a la capital catalana, amb un total de 3 bases logístiques, oficines centrals, taller mecànic i una campa de vehicles. Aquesta nau complementa l’àrea logística de Barcelona juntament amb el nord d’Espanya on es disposa d’una nau a Saragossa i dos a Lleó.

El creixement en la delegació de Barcelona, ​​motivat per un notori augment d’operacions logístiques, no és l’única expansió que ha experimentat l’empresa en els últims mesos, i és que la divisió de transport ha augmentat de forma progressiva la seva flota de vehicles, tant en el nombre de tractores com de semiremolcs, seguint així el pla estratègic de la companyia. Cal destacar la incorporació, a inicis d’aquest estiu, de dos nous vehicles duo tràiler que acompanyen el primer duo tràiler ja adquirit fa un any, que formaran a mitjans de setembre, una flota de quatre vehicles d’aquesta tipologia.

Aquests conjunts de vehicles euro-modulars capaços de transportar fins a 70 tones per viatge permeten el client una considerable reducció de costos, però sobretot garanteixen una reducció d’emissions de CO2 del 25%, sent l’opció més sostenible per al medi ambient. S’ha aconseguit, en proves puntuals, la reducció de fins a un 54% d’emissions comparat amb el transport convencional en tràiler.

Els duo tràiler permeten a l’empresa seguir amb el seu pla per a la reducció d’emissions i transport sostenible. Aquest últim punt s’està treballant juntament amb els clients per anar de la mà en el desenvolupament de la política de sostenibilitat de la companyia, permetent la consecució de noves certificacions mediambientals, així com la renovació de la flota de manera continuada i apostant per projectes de futur per a possibles alternatives de combustible. ROR OL  implanta també a la seva flota de transports l’economia circular de manera directa gràcies al taller mecànic, diversificant l’activitat de l’organització, que dóna servei a particulars, flotes externes i a la flota pròpia de la companyia. Tot això per contribuir a la sostenibilitat mediambiental lligat a la digitalització.

En aquest àmbit, ROR OL ha començat a desenvolupar un projecte de digitalització i transformació digital aportant valor afegit als serveis principals que realitza, activitats logístiques i transport. Això, lligat al pla estratègic de la companyia tant a curt, mitjà i llarg termini, permetrà seguir creixent juntament amb els clients actuals i amb nous clients, incloent-los i aportant-los valor en tots els departaments de l’organització de manera transversal, contribuint a la sostenibilitat i millora contínua en cadascuna de les activitats tant operatives com d’estructura. Aquest fet, ja iniciat en subprojectes independents en el passat, com la geolocalització a tots els nivells de la flota fa ja més de 5 anys, ha permès implantar l’estratègia fins l’actualitat que, tot i la crisi sanitària, ROR OL ha pogut créixer i iniciar operacions de transport amb la seva nova delegació d’operacions de tràfic a Madrid. Si l’evolució de la segona part de l’any 2021 es manté, ROR OL tancaria amb millors números que el 2020 i que el 2019, ja que, en l’últim any es va poder tancar pràcticament amb números similars a 2019.

Tot això és possible gràcies al capital humà de ROR OL. Aquest capital és la part principal de la companyia ja que, sense les persones, ROR OL no tindria sentit ni tant sols existiria, des dels conductors de l’organització, operaris de magatzems i l’estructura en si, fins a tots els col·laboradors dedicats i externs que donen suport dia a dia i van en línia de l’estratègia marcada per ROR OL.