Entrevista ROR Operador Logístico a 8León

Divendres 22 de juliol 2022 | Ricard del Alcázar, Director de Projectes i Adjunt a Direcció a ROR Operador Logístico ens explica la trajectòria de l’empresa familiar i ens fa un resum del emergent projecte de transformació digital absoluta de la companyia, el projecte DROP, Digital ROR Operative Platform