Abrera, 9 de desembre de 2022 |

La delegació de Barcelona ha adoptat el primer pas cap a la conversió de les instal·lacions de ROR Operador Logístico a energies renovables. La nau d’Abrera, que funciona com a node principal per la delegació de Barcelona i per el conjunt d’instal·lacions de l’empresa, ha sigut la primera a ubicar una instal·lació de plaques solars que ha permès complir i sobrepassar el objectiu per a la reducció del 15% del consum elèctric marcat a inicis d’any per la companyia.

Aquesta acció ha sigut iniciada estratègicament a les instal·lacions logístiques de major activitat, on s’experimenta un major consum elèctric i també on es registren més dies de sol al any gràcies a la seva ubicació, un conjunt de condicions perfectes per aquesta conversió a plaques solars.

El projecte ja acabat suposa un primer pas que serà estudiat i replicat a les diferents instal·lacions de ROR OL, que permetrà també, marcar nous objectius per a la reducció del consum elèctric i de reducció del impacte mediambiental de la empresa. ROR Operador Logístico és una empresa compromesa amb el medi ambient, la seva activitat i el respectiu impacte a l’entorn.