LOGÍSTICA

Qualsevol activitat logística que requereixi el client per a satisfer la seva necessitat en l’àmbit global, estratègic o puntual. ROR OL està especialitzat en projectes d’externalització logística, projectes de claus en mà i suport de millora contínua.

 • Gestió de magatzems
 • Logística de magatzems especialitzats
 • Stock de magatzem
 • Manutenció i manipulacions
 • Càrregues, descàrregues, ubicacions, preparacions d’encàrrecs
 • Cross-docking
 • Picking
 • Paqueteria
 • Paleteria
 • Retreball i recondicionament de mercaderia
 • Traçabilitat i monitoratge
 • Consultoria logística
  • Anàlisi, estudi i definició de la logística integral de projecte
  • Optimizació, disseny, implementació de millores per a magatzems
  • Anàlisi d’outsourcing per activitats logístiques
TORNAR A ‘SERVEIS’