León – Barcelona – Madrid, 22 de desembre 2022 |

ROR Operador Logístico sosté el seu representatiu eslògan abraçant el futur amb el tancament d’any 2022 enfocat al creixement i l’expansió de la companyia al territori nacional. Un pla de creixement orientat al voltant de les tres línies del pla mestre de la companyia que es basen en la digitalització com a palanca ideal per a un complert canvi cultural a l’empresa i la sostenibilitat com objectiu en viabilitat econòmica i de creixement, impacte social i mediambiental.

L’operador logístic continua amb el seu creixement dins el sector amb un nou node logístic a Madrid. La nova plataforma situada a Getafe té com a objectiu actuar com a hub al centre de la Península Ibérica que permetrà la connexió entre les diferents bases logístiques de la firma. La nova delegació es fruit del pla d’expansió que l’empresa lleonesa va iniciar a principis de la dècada dels 2000 amb la delegació de Barcelona, un gran salt que consolidà l’operador logístic i propulsà la diversificació d’activitats dins de ROR OL.

Funcionat al 60% de rendiment durant els últims mesos, la recent delegació té raó de ser no tant sols com a node entre instal·lacions, sinó també com la capacitat d’oferir una millor i més òptima resposta a les necessitats de transport dels clients a la capital, així com d’aportar solucions logístiques i d’emmagatzematge.

ROR Operador Logístico manté al punt de mira la segona línia mestre dins del seu pla, la sostenibilitat en tota l’amplitud del concepte. Durant 2022 l’empresa ha continuat amb la construcció d’un escenari intern en constant evolució on els diferents àmbits i departaments de la companyia son “re-imaginats” amb la finalitat d’optimitzar l’activitat i buscar alternatives més sostenibles, no tant sols en la petjada de carboni del transport. Per a transmetre el compromís de la companyia amb el medi ambient s’han dut a terme formacions en sostenibilitat, gestió de residus i certificació ISO14001, en la que l’empresa treballa pera la seva obtenció.

Cap al mateix objectiu, la delegació de Barcelona ha adoptat el primer pas cap a la conversió de les instal·lacions a energies renovables, sent la nau d’Abrera la primera a ubicar una instal·lació fotovoltaica que ha permès complir i sobrepassar l’objectiu marcat a inicis d’any per a la reducció del 15% del consum elèctric. Un primer pas que serà estudiat i replicat a les diferents instal·lacions de ROR OL.

En aquest sentit, per la falta de conductors de tot el sector, ROR OL té un pla de incorporació de nous conductors amb el seu propi pla d’escola de conductors. Així, incorporant el primer gran número de personal de conductors format en aquest últim trimestre de l’any i, esperant, poder-ho replicar per al següent semestre.

Aquest últim punt va lligat a l’estratègia d’augment de flota pròpia, conseqüència de la tendència del sector, per poder cobrir totes les necessitats dels clients i mantenir l’excel·lència ja sigui amb marques de vehicles lligats a ROR OL, o gracies a la concessió de BMC vinculada a RTS (empres estretament vinculada al grup d’empreses de ROR OL).

L’empresa estima tancar l’any mantenint la seva tendència de creixement al voltant del 10% que ve realitzant durant els últims anys, havent assolit moltes de les fites proposades per aquest 2022, i generant molts nous objectius per al pròxim.

ROR Operador Logístico comença l’any amb una mirada enfocada cap al futur, sense oblidar el seu projecte de digitalització DROP, conservant sempre els valors que defineixen l’empresa i la família darrere d’aquesta: Passió, Respecte i Perseverança.