ROR OL recupera la seva activitat i tanca l’any amb noves aliances, projectes duotràiler i un pla per a la digitalitazció global de la companyia

Lleó – Barcelona, 17 desembre de 2020 | ROR Operador Logístico ha asolit, tot i les adeversitats per la crisi sanitaria de la COVID-19, un any de treball contini sense interrupció.

Centrant el seu esforç al sector alimentació i de primera necesitat durant el mesos més convulsos del primer Estat d’Alarma, des de la companyia es garantí el avastiment de productes a la població assegurant la escencialitat de la seva tasca i la seva raó de ser, els clients.

L’empresa lleonesa, durant la época que patí més les consequencies de la crisi sanitària (mesos d’abril, maig i juny), ha visualitzat les oportunitats afavorides per les diminució de l’activitat que ha facilitat la realització de proves i assaigs per nous projectes i col·laboracions.

Per exemple, es destaca la incorporació de vehícles duotràiler a la seva flota de transport. Aquest conjunt de vehicles, soblement articulat, permet una reducció de emisions d’un 25-30% arrivant a medir més de 31 metes de llongitud totat de vehicle. El projoecte, presentat el passat juliol i capaç de transportar fins a 7o tonelades per viatge,  fou testejat amb diferents clients i sectors com l’alimetnació i automoció, sent ROR OL un dels pocs operador logistics a nivell nacional amb autorització per a poder circular amb aquesta tipología de vehicles en tot el país. Arrel de les proves ralitzades, s’han tancat acorda conjuntament amb diferents clients er atacr els plans de reducció de la petjada de carboni i reduïnt costs en transport.

Tot i al any 2022 marcat per la crisis sanitaria, ROR OL ha continuat executant el seu pla estrtègic fixat per les diferents linies i accions concebudes a finals del any 2019. La nova diversificació de l’activitat de la comanyia, centrada en la externalitació de taller mecànic per vehicles industrials i particulars, ha augmentat la seva activitat en més d’un 20% desde el passat febrer. Aquest fet ha comportat la consolidació de aquesta nova divisió de la companyia generant millores als recursos materials i de capital humà per a aquesta divisió.

Al mateix temps, després de més de cinc anys de colaboració, s’ha formalitzat un acord per a la gestió i cordinació del transport i la logística de GRUPO APEX per la planta lleonesa de Riego de la Vega. Aquest acord consolida i assoleix una aliança entre les dues companyies, que preveu una millora a la gestió del transport, així com també la millora a la logistica interna de producte acabat per a la fabrica de Lleó.

ROR OL també ha seguit amb les seves accions de digitalització per millorar la atenció pre i post-servei cap als clients i incrementar la digitalització global de la companyia.

Malgrat que es tancarà l’any amb números molt similars al any anterior, tot i que per sota del 2019 en cuant a facturació provocat per la crisis sanitaria, la companyia preveu arribar a una estabilització de la economía cap al 2n trimestre de 2021, tot i la incertesa.

L’any 2020 es tancará amb la recuperació de la total activitat, construïnt de forma simultànea noves relacions i col·laboracions amb clients. D’aquesta manera, s’ha ampliat la operativa i s’han explotat nous sectors, abraçant a un millor futur i aun pròsper any de creixement, treball i regeneració a tot el sector.