ROR OL segueix creixent i tanca 2019 amb l’obertura d’un taller mecànic que donarà servei a flotes de transport pròpies i externes

ROR OPERADOR LOGÍSTICO, empresa fundada al 2004 amb una llarga trajectòria al sector des de inicis del segle XX, especialitzada en transport, logística i outsourcing, ha assolit un any ple d’innovació, millora i optimització a nivell intern. La companyia amb seu a León, ha assolit les fites proposades en el seu pla per 2019, les quals proposaven diversificar les seves activitats de logística, no tant sols en activitats d’emmagatzematge i petits re-treballs, sinó també en incrementar i impulsar les activitats d’outsourcing d’aquesta divisió. A més a més, s’ha pogut inaugurar un nou servei externalitzat que fins ara ha sigut una activitat interna destinada a tota la divisió de transport de l’empresa. L’externalització és un servei tècnic de vehicles per empreses i particulars el qual ha comptat amb una gran inversió plantejada per als pròxims 2 anys. Aquest servei deixa de ser exclusivament intern per la companyia i obre una nova possibilitat per a totes les flotes de transport situades a la zona de Catalunya.

Per tant, l’empresa familiar conclou l’any inaugurant un nou servei a la seva campa logística, ROR TRUCK SERVICE.

Localitzat a Abrera, Barcelona, es presenta com un taller mecànic, que disposa de un capital humà capacitat per a tot tipus de feines relacionades amb la reparació, manteniment, revisions i posada a punt de tot tipus de vehicles lleugers i pesats.Amb més de 2000 m2 de instal·lacions coberts, el taller especialitzat en la posada a punt, revisió i manteniment de vehicles de la flota també ofereix servei a flotes externes, tant en serveis específics, com en instal·lacions de geolocalització, a més a més d’oferir també tota classe de reparacions de mecànica i carrosseria per a semiremolcs i tractores.

Junt al taller, l’ampliació de personal i instal·lacions son el reflex del creixement que l’empresa ha experimentat aquest 2019, que tancarà el any amb la xifra de 13,5 milions de facturació i un creixement del 8%, sent menor que en els últims anys donant una tendència actual i del pròxim 2020 del sector. Tot i així, la companyia segueix creixent a molt bon ritme.

Tot això, està sent possible gràcies a les millores i innovacions implementades des de el departament d’innovació i desenvolupament IT amb el que l’empresa compta des de 2008 intensificant en els 3 últims anys, dins el pla estratègic empresarial, la digitalització i millores tant per la divisió de transport i la divisió de logística. L’estratègia de la companyia està conduint a l’empresa familiar cap a una millora contínua donant així una resposta de qualitat i sostenibilitat per la reducció de la petjada de carboni en totes les divisions i, també, per donar resposta a les necessitats creixents d’emmagatzematge i distribució dels seus clients, la seva raó de ser.

Abrera, Barcelona – 22/11/2019

Des de la difusió d’aquesta nota de premsa, diversos medis han fet eco de les notícies amb les que ROR Ol tanca l’any. Com és el cas de El Mercantil o El Vigía, que a les seves versions digitals col·locaven avui la notícia de l’empresa en portada, entre els titulars destacats de la jornada.