PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Conforme amb l’establert al Reglament UE 2016/679 i la llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals, les dades facilitades per l’usuari podran quedar incorporades en fitxer automatitzats, els quals seran tractats exclusivament per la finalitat descrita, segons s’especifiqui en cada formulari.

En el cas particular del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, es tractaran únicament les dades facilitades per contactar amb l’interessat i no seran cedits a tercers. Tampoc s’enviarà publicitat si l’usuari no ho sol·licita expressament.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequats, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua tractament o accés no autoritzat per part de tercers. Com responsable del fitxer, ROR OL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i prendrà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició i portabilitat en compliment de l’establert al Reglament UE 2016/679 i a la llei orgànica 3/2018, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal al respecte, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu postal a les direccions postals indicades a la part superior, o mitjançant un correu electrònic a la direcció rgpd@ror-sl.com (adjuntant una còpia escanejada del D.N.I. passaport o altre document identificatiu reconegut legalment) També podrà entregar la seva sol·licitud personalment a les nostres oficines, sempre que en cap cas aquest servei suposi cap contraprestació.

L’origen de les dades serà el propi interessat, i la legitimació per al tractament d’aquestes serà el consentiment de l’interessat mitjançant el marcat de la casella d’acceptació de la present política de privacitat.

D’aquesta manera, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ROR OL no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin sigut autoritzades o sol·licitades per als usuaris.